ผู้เขียน หัวข้อ: โครงการ Spirit of ASEAN  (อ่าน 5810 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

sumet sapan

  • เฒ่าเถร&เฒ่าถัม(ตั้งกระทู้มากที่สุด)
  • *****
  • กระทู้: 828
  • พลังน้ำใจ +19/-0
  • ไอ้บ่าวนั่น... ครับพ้มมมมม
    • ดูรายละเอียด
โครงการ Spirit of ASEAN
« เมื่อ: มิถุนายน 28, 2010, 03:48:07 PM »
ผมขออนุญาตนำเสนอโครงการ Spirit of ASEAN 
ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม และรับผิดชอบโครงการนี้
มาเสนอไว้ ณ ที่ สะพานเพลง แห่งนี้นะครับ
เผื่อจะได้ประกอบเป็นองค์ความรู้แก่สมาชิกของเรา
เพื่อการเปิดประตูสู่ อาเซียน เรานั่นเอง
สมาชิกท่านใด  ใคร่รู้  ใครสงสัย
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ


สรุปสาระสำคัญ  :  โครงการ  Spirit  of  ASEAN
กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
...

๑.   ร่วมประชุม “โครงการสัมมนาวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ ปฏิญญา
การศึกษาฯ : รากฐานประชาคมอาเซียน  ประธาน  ศรีวิภาร์  เมฆธวัชชัยกุล  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ๒๒ ธันวาคม  ๒๕๕๒  ณ  โรงแรมเอสดี  อเวนิว
-   จะมีศูนย์ฝึกอบรมสำหรับอาเซียนในทุกประเทศ
-   ขณะนี้คนเวียดนามเก่งภาษาอังกฤษมาก  เพราะเขาเตรียมคนสู่ประชาคมอาเซียน
-   ทุกประเทศกระตุ้นประชาชนของเขา เพื่อเตรียมคนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีก ๕ ปีข้างหน้า
-   ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย ๓ เสาหลัก  คือ
เสาสังคม  :  ให้ความรู้กับประชาชน  สิทธิเด็ก  สิทธิมนุษยชน  ฯลฯ
เสาการเมือง  :  ความมั่นคง
เสาเศรษฐกิจ  :  เตรียมบุคลากรให้พร้อม  ตอนนี้  ลาว  กัมพูชา  เวียดนาม  กำลังเตรียม   สำหรับประเทศไทย ให้มีศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน  และเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในการสอน (ซึ่งเป็นจุดเด่น)
   
  ๑.๑   การบรรยายพิเศษ  เรื่อง  อาเซียน ประชาคมของประชาชน  โดย  ดร.วิทวัส  ศรีวิหค    อธิบดีกรมอาเซียน 
   -   การศึกษา เป็นรากแก้ว (ไม่ใช่รากฐาน)
   -   การศึกษา  เป็นกุญแจสำคัญในการลดช่องว่างทั้งหลาย
   -   สัญลักษณ์อาเซียน  ต้องให้ความรู้นักเรียน  เด็กไทยต้องรู้จัก
   -   หลักการพื้นฐานของอาเซียน
      - การตัดสินใจโดยฉันทามติ
      - การไม่แทรกแซงในกิจการภายในของกันและกัน
       - ร่วมมือเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน
   -   ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากอาเซียน
         ๑.  การเมือง  -  มีความมั่นคง
      ๒.  เศรษฐกิจ  -  เพิ่มการค้า   ลดต้นทุนการผลิต   ขยายตลาดการค้า         ๓.  สังคม  วัฒนธรรม  -  แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคม  เช่น  โรคระบาด  ยาเสพติด  ร่วมมือกันลดผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม  เช่น  ภัยพิบัติ

   ๑.๒  การศึกษา  รากฐานประชาคมอาเซียน
   -  นักการศึกษา  ต้องเร่งเตรียมเด็กของเราให้อยู่ร่วมกันได้ในประชาคมอาเซียน
   โดย  ภาษาไทยเข้มแข็ง  เรียนรู้วัฒนธรรมของเขา  ปรับหลักสูตรให้อยู่กับประชาคมอาเซียนให้ได้ 
-   Sister School  ทำร่วมกับประเทศต่างๆ  อีก ๙ ประเทศ
-   Buffer  School  โรงเรียนที่อยู่ใกล้ชายแดน
-   พลเมืองของเราต้องมองข้ามความเป็นชาติ  และ เขตแดนไทย

๑.๓ ประชาคมอาเซียน
-   การเคลื่อนย้ายเงินทุน  ต้องเสรีมากที่สุด
-   การเคลื่อนย้ายฝีมือแรงงานมีคุณภาพ
การให้บริการการศึกษา
-   Mode 1  E  -  leaning
-   Mode 2  ผู้ซื้อบริการเดินทางไปศึกษายังประเทศที่ให้บริการ
-   Mode 3  ผู้ขายบริการเดินทางเข้ามายังประเทศที่ให้บริการ
-   Mode 4  ตัวบุคคล  เดินทางเข้ามาสอนในประเทศที่ต้องการบริการ
สิ้นปี ๒๕๕๘  ประเทศไทยและอาเซียนต้องอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาซื้อหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
หลังจากเปิดเสรีอาเซียน  รัฐบาลยังสามารถคงกฎหมาย ด้าน ประเพณี  วัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม  การคุ้มครองผู้บริโภค  การปฏิบัติต่อคนต่างชาติ และ ในชาติต้องเท่าเทียมกัน
การเปิดเสรี  เป็น การเปิดประตู  เท่านั้น
สิ่งที่จำเป็นต้องเกิดขึ้น
๑.   ให้การศึกษา  ฝึกอบรมนักลงทุนให้มีขีดความสามารถ
๒.   การพัฒนาบุคคล  ประชากร  นักธุรกิจ  ผู้ส่งออก
๓.   การพัฒนาฝีมือ  ต้องมีการตกลงคุณสมบัติร่วม  ร่วมกัน

ปัญหาการศึกษา
๑.   ไม่ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนอย่างจริงจัง
๒.   คนยังขาดความตระหนัก  และไม่มั่นใจต่อทิศทางการจัดการศึกษา

เพราะฉะนั้นในการจัดการ  จึงต้อง
๑.   ดึงภาคธุรกิจในบริเวณ Sister School  เข้ามาร่วม Support  และให้ความรู้บุคลากร 
๒.   ดึงภาคสื่อเข้ามาร่วมประชาสัมพันธ์
๓.   ภาคราชการ  ต้องตระหนักในความสำคัญ  กระตุ้นและสร้างความเข้าใจ

            ๒.  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประชาคมสู่อาเซียน  :  Sister School  ในโครงการ  Spirit of ASEAN “๒๒ - ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๕๒   โดย  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ณ  โรงแรมเอสดี  อเวนิว
   ภาษาที่อาเซียนใช้เป็นหลัก  คือ  ภาษาอังกฤษ ( เข้มข้น)  และต้องมีภาษารองที่เป็นภาษาในประเทศสมาชิกอาเซียน  เช่น  พม่า  เขมร  เวียดนาม
   ม.ปลาย  - ใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
   ระดับมหาวิทยาลัย  -  ใช้ภาษาอังกฤษในการทำวิจัยได้
   เป้าหมายของศูนย์อาเซียนในโรงเรียน Sister  School  ต้องเป็นศูนย์การเรียนรู้ สู่ อาเซียน  ต้องมีองค์ความรู้ที่เข้มข้นเรื่องประชาคมอาเซียน
   เป้าหมายของ สพฐ. – ครูทุกคนต้องได้รับการประเมินภาษาอังกฤษ
   เป้าหมายของเด็ก  ต้อง  ดี  เก่ง  สำนึกความเป็นไทย  ก้าวไปสู่สากล ( สำนึกความเป็นไทย ด้าน  ดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬา  วัฒนธรรมไทย)
   ศูนย์การเรียนรู้ อาเซียน  ในโรงเรียน  ต้องให้บริการแก่  ครู  นักเรียน  ชุมชน  เพื่อนบ้าน
   ต้องเข้มข้นในหลักสูตร สังคมศึกษา
   ต้องมีรายวิชา อาเซียน ชัดเจน
   ต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และ ต้องไม่เก็บเด็กของเราให้อยู่แต่ในห้องเรียน
   ประเด็น คือ  ต้องจัดบรรยากาศการเรียนรู้นอกห้องเรียน  อย่างไร?  และ  ไม่ยึดหนังสือเรียนเป็นพระเอก...
   โครงการนี้มีงบประมาณ  ๘๐  กว่าล้านบาท...
   งบประมาณ  ให้เขตละ  ๒๒๕,๐๐๐  บาท (สพท.)
   Sister  School  โรงละ  ๘๖๒,๘๐๐  บาท  แบ่งเป็น
๑.   ค่าทำศูนย์  ๓๐๔,๐๐๐  บาท
๒.   จ้างเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์  ๑๐๘,๐๐๐  บาท
๓.   จ้างครูภาษาอาเซียน  ๑๐๘,๐๐๐  บาท
๔.   จ้างที่ปรึกษา  ๒๐๐,๐๐๐  บาท
๕.   ค่าทำค่ายวิชาการ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท
แนวทางการดำเนินงาน
๑.   กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน  ต้องจัดแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  มีธงชาติ  มีตราอาเซียน  และต้องบูรณาการลงในแต่ละกลุ่มสาระด้วย
๒.   จัดทำสื่อต้นแบบ  โดยการรวบรวมและผลิตเอง
๓.   จัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาหลักสูตร  ในการพัฒนาหลักสูตร  แนวทางจะทำไปพร้อมๆ กัน  โดยจ้างอาจารย์มหาวิทยาลัย  หรือ ราชภัฏ  ที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษา    เพื่อ  พัฒนาหลักสูตร  พัฒนากระบวนการเรียนรู้  และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔.   จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์  (งบ ๑๐๘,๐๐๐  บาท)  (มีข้อเสนอแนะ  จากผู้ร่วมประชุม ว่า  ควรจ้างต่อเนื่องและได้รับการบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในกรณีผ่านการประเมิน)
๕.   จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ  ประชาคมอาเซียน  เน้นนักเรียนที่เป็นอัจฉริยะด้านต่างๆ และเก่งเรื่องภาษา
ข้อเสนอแนะ 
-   ในการเข้าค่ายวิชาการ  เน้น ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
-   ต้องสร้างสำนึกไทยควบคู่กับการพัฒนาสู่ ASEAN 
-   ร้องเพลง  ประชาคมอาเซียน ได้
-   เรียนรู้การอยู่ร่วมกันเป็น พหุวัฒนธรรม

สรุปแนวคิด  โดย  อ.จันทรา
-   นโยบายรัฐบาล  นำประเทศไทยสู่สากล
-   ภารกิจของเรา  ต้องนำเยาวชนให้รู้และตระหนักในความเป็นประชาคมอาเซียน
-   Sister School  ให้เด็กและประชาชน ได้ตระหนักและดำรงอยู่ได้ใน ASEAN
-   การดำเนินการ  เราเดินไปด้วยกัน  ระหว่าง  สกว. และ Sister School 
-   เขตพื้นที่  ต้องช่วยเหลือโรงเรียน  เป็นพี่เลี้ยง  และขยายอีก ๙  โรงเรียน ในเขต
-   เงินที่ให้ ๘๐๐,๐๐๐ กว่าบาท  ต้องชัดเจนในสิ่งที่ทำ 
-   สอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
-   ภาษาอังกฤษ  ทักษะ  ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ในเรื่อง อาเซียน  อาจจะ Link  กับต่างประเทศ
-   ให้ผู้บริหาร  และ ศน.  ประสานงานขอเอกสารจาก  กรมอาเซียน, ผอ.สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ, สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
-   รายงานในที่ประชุมผู้บริหารประจำเดือน  เพื่อสร้างความเข้าใจ
-   การติดตามประเมินผล  โดยเชิญครูและโรงเรียนที่เกี่ยวข้องประชุม
-   การทำกับโรงเรียนเป้าหมาย  โรงเรียนแกนนำ  ต้องประชุมโรงเรียนแกนนำ Sister School  และคณะกรรมการดำเนินการ
-   หลักสูตรการศึกษา  ควรอาศัย  มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง   

            ๓.  ประชุมโครงการ  Spirit of ASEAN “๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒   ประธาน  ศน.เผชิญ  ณ ห้องประชุมร้านอาหาร  แดรี่ ฮัท  จ.นครศรีธรรมราช
   -  เจ้าหน้าที่ศูนย์  ทำหน้าที่ประสานงานทั้ง  ๙  โรงเรียนเครือข่าย
   -  ทำหลักสูตรเข้าสู่ห้องเรียน
   -  จุดเน้น  แนะนำให้รู้จัก  ASEAN
   บทบาทสถานศึกษา
-   จัดตั้งศูนย์อาเซียน
-   จัดทำสื่อต้นแบบ
-   จัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาหลักสูตร
-   จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
-   จัดจ้างครูภาษาที่ ๒
-   จัดกิจกรรม
โรงเรียนเครือข่าย  ระดับมัธยมศึกษา  จ.นครศรีธรรมราช (ประสานงานโดย อ.เบญจมาศ  ทองส่งโสม
๑.   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
๒.   โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
๓.   โรงเรียนท่านครฯ
๔.   โรงเรียนเฉลิมราษฎร์
๕.   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
๖.   โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์
๗.   โรงเรียนปากพูน
๘.   โรงเรียนโยธินฯ
๙.   โรงเรียนเตรียมอุดมฯ

            ๔.  โครงการประชุมสัมมนาชี้แจงสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน  วันที่  ๙ -  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๓  ณ  โรงแรมรอแยลเบญจา  สุขุมวิท ๕  กทม.
   พิธีเปิดและบรรยายพิเศษโดย  ดร.เบญจลักษณ์  น้ำฟ้า  ผอ.สวก.
หลักการดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ
   -  ASEAN Community  :  One  Vision  One Identity  One Community
   -  โชติช่วงชัชวาล  :  Peace, Prosperity, Peaple
   -  Effectiveness  :  ความสามารถในการทำงานให้บรรลุผล
   -  Efficiency  :  ความสามารถในการทำงานที่ใช้เวลา  บุคลากร  งบประมาณ  น้อย  แต่ ได้ผล  มาก


            ๕.  การประชุมสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน  วันที่  ๑๐ -  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๓  ณ  โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต  รังสิต  จ.ปทุมธานี
   ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์  บรรยายพิเศษ  ความโดยสรุปดังนี้
-   พ.ศ. ๒๕๕๘  หรือ ค.ศ.๒๐๑๕  เปิดประตูสู่อาเซียน
-   Spirit of ASEAN  ที่เข้าสู่โครงการ ๕๔  โรง  ต้องนำทีม  ๓๑,๘๐๐  โรง ทั่วประเทศ
-   โรงเรียนหนึ่ง  ประกบ  ๑  ประเทศ
-   ความรู้เรื่องอาเซียน ของเด็กในโรงเรียนเรา  ต้อง  สูง  กว่าโรงเรียนอื่น
-   ที่ศูนย์อาเซียนนั้น  ครู  และ  นักเรียน  ต้องรู้เรื่องอาเซียน
-   ขอบเขต :  สร้างความเข้มแข็งในโรงเรียนเรา  ให้รู้เรื่องอาเซียน  มีศูนย์อาเซียน  และมีครูที่เก่งเรื่องอาเซียน
-   โรงเรียนของเรา  ต้องมีคู่ กับ โรงเรียนที่ต่างประเทศ แล้ว  และให้คิดต่อว่า  ความสัมพันธ์จะเป็นแบบไหน
-   ในแง่การเรียนการสอน / หลักสูตร  สามารถปรับได้เลย  เช่น  ให้รู้เรื่องอะไรบ้างในอาเซียน  เพลงชาติอาเซียน ( The ASEAN Way )  สำนักงานอาเซียน  ดอกไม้ประจำชาติ ฯลฯ
-   ขอบเขต  สิ้นเดือนกันยายน ๕๓  ได้แค่ไหน?  นี่คือคำถาม  งบประมาณ  ๘๗  ล้านบาทจะได้ไม่สูญเปล่า
-   เรื่องสื่อ  ส่วนกลางจัดให้  และ สื่อที่โรงเรียนพัฒนาเอง 
-   ทุกโรงเรียนต้องทำให้สถานทูตที่เราอยู่ด้วย  รู้จักเราให้ได้ 
-   เรื่องต่างประเทศ  โรงเรียนต้องประสานกับสถานทูตไทย  และสถานทูตในประเทศอาเซียน  ให้รู้จักเรา  และช่วยเหลือเรา
-   ASEAN  TV  สามารถเผยแพร่งานได้
-   การเข้าถึง  Spirit of ASEAN  ต้องใช้ทักษะใดบ้าง  ความรู้ใดบ้าง  Spirit  ใดบ้าง  นี่คือคำถามที่เย้ายวนให้ชวนหาคำตอบ...
-   ต้องเปิดประตูสู่ประเทศอื่นให้ได้  โครงการนี้ต้องเกิด  ถ้าไม่เกิด  ประเทศไทยเสียหายแน่

สรุปสาระสำคัญ  การบรรยายความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  โดย  ดร.ประพัฒน์พงศ์  เสนาฤทธิ์
-   ปี  พ.ศ.๒๕๕๘  ประเทศทั้ง ๑๐  ในอาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเดียวกัน
-   Spirit  of ASEAN  แปลว่าอะไร ? เป็นคำถามที่ท้าทายให้ทุกคนร่วมกันคิด  ร่วมกันทำ  เพื่อบรรลุผลแห่งคำตอบ
-   กิจกรรมที่ทำอาจแตกต่างหลากหลาย  แต่อาจมีบริบทที่คล้ายกัน
-   ภาษาราชการใน ASEAN  ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก  ฉะนั้น  การเตรียมเด็ก ASEAN  ต้องแข็งในภาษาอังกฤษ
-   ผู้ทำงานเกี่ยวกับอาเซียน  ต้องมีความเป็นนักการทูต  ทูตทางวัฒนธรรม  ทูตทางการศึกษา
-   ต้องเป็น เอตทัคคะ  ด้าน  ASEAN
-   หลักสูตรอาเซียนของทั้ง ๕๔ โรงเรียน  ต้องมีความยืดหยุ่น
-   ขับเคลื่อน ชุมชน  ผู้ปกครอง  ครู  นักเรียน  คณะกรรมการโรงเรียน  ให้ตระหนักเรื่องอาเซียน  และ  การใช้ ภาษาอังกฤษ ต้องถือเป็น จุดเน้น ในโครงการ Spirit of ASEAN

สรุป คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กอาเซียน  โดย  ดร.วิริยะ  บุณยะนิวาสน์
-   กฎบัตรอาเซียนเป็นสิ่งพึงรู้  เพื่อการรู้เขา  รู้เรา
-   เด็กอาเซียนต้องมีภาวะผู้นำ  ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย  เห็นและรู้ปัญหานำมาสู่การเปลี่ยนแปลงสรุปโดย  นายสุเมธ  สอดจิตต์
             ผู้เข้าประชุม